Kategoria B Kategoria B (automat) Kategoria A

Kategoria B

Podstawowe wiadomości


Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.
Do egzaminu państwowego można przystąpić 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia.

 

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B należy:

  • uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • utworzyć PKK (Profil Kandydata na Kierowcę ) we właściwym Starostwie, względem miejsce zamieszkania
  • odbyć wymaganego szkolenia w wymiarze minimum 30 godzin (lekcyjnych) zajęć teoretycznych i minimum 30 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych,
  • zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów wewnętrznych,
  • zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów państwowych,

 

A co po ukończeniu kursu?

 

Po ukończonym kursie kandydat na kierowcę składa wizytę w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego (PORD), który wyznacza termin egzaminu (najbliższe wolne terminy)

 

Egzamin


Egzamin teoretyczny trwa 25 minut, przy użyciu komputera (klawiatury egzaminacyjnej) jest to 20 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz 12 pytań związanych z aspektami technicznymi kategorii B oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.


Egzamin praktyczny trwa 45 minut i obejmuje:

  • sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych,
  • przygotowanie się do jazdy i ruszanie z miejsca,
  • jazdę pasem ruchu po łuku do przodu i tyłu,
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu przy użyciu hamulca awaryjnego (ręcznego),
  • poruszanie się po drogach publicznych w ruchu drogowym wykonując polecenia wydawane przez osobę egzaminującą (w tym parkowania).

 

Po zaliczeniu obu egzaminów pozostaje odbiór Naszego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Naszego Starostwa.