PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2015 r.

• w II półroczu 2015 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów teoretycznych ukształtował się na poziomie: 56,0% w zakresie prawa jazdy kategorii , natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 36,3 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2015 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie II półrocza 2015 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. "AS" – Izabela Dymkowska: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 63,7% (310 wyników pozytywnych na 487 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 57,9% (290 wyników pozytywnych na 501 podejścia do egzaminu)

2. "MINI" – Mariusz Świgoń: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 68,5% (135 wyników pozytywnych na 197 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 52,7% (139 wyników pozytywnych na 264 podejścia do egzaminu)


3. „SPEED" – Janusz Opiela: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 54,3% (139 wyników pozytywnych na 256 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 39,6% (125 wyników pozytywnych na 316 podejścia do egzaminu)

4. „EXPERT" – LESZEK MIDURA: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 57,9% (202 wyników pozytywnych na 349 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 36,5% (179 wyników pozytywnych na 490 podejścia do egzaminu)

5. „GDPRAWKO” – Adam Wesołowski: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 60,4% (204 wyników pozytywnych na 338 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 36,2% (172 wyników pozytywnych na 475 podejścia do egzaminu)

6. „CARUSEK” – Piotr Dąbrowski: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 62,4% (209 wyników pozytywnych na 335 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 31,3% (178 wyników pozytywnych na 568 podejścia do egzaminu)

7. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 55,4% (87 wyników pozytywnych na 157 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 31,3% (77 wyników pozytywnych na 246 podejścia do egzaminu)

8. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 43,3% (65 wyników pozytywnych na 150 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 31,3% (60 wyników pozytywnych na 192 podejścia do egzaminu)

9. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 56,8% (121 wyników pozytywnych na 213 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 30,2% (107 wyników pozytywnych na 345 podejścia do egzaminu)

10. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 52,3% (34 wyników pozytywnych na 65 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 28,6% (59 wyników pozytywnych na 206 podejścia do egzaminu)

11. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 51,8% (85 wyników pozytywnych na 164 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 28,1% (79 wyników pozytywnych na 281 podejścia do egzaminu)

12. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech S.C.: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 51,8% (133 wyników pozytywnych na 229 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 24,9% (102 wyników pozytywnych na 410 podejścia do egzaminu)
PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2015 r.

• I półroczu 2015r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów teoretycznych ukształtował się na poziomie: 49,1% w zakresie prawa jazdy kategorii B, natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 35,5% w zakresie prawa jazdy kategorii B.

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres I półrocza 2015 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu praktycznego w okresie I półrocza 2013 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
Poziom zdawalności egzaminu teoretycznego = 66,7% (86 wyników pozytywnych na 129 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 43,2% (82 wyników pozytywnych na 190 podejścia do egzaminu)


2. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 54,3 % (70 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 42,9 % (73 wyników pozytywnych na 170 podejść do egzaminu)

3. „ELITE” – Artur Olszewski: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 50,0 % (54 wyników pozytywnych na 108 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 34,1 % (43 wyników pozytywnych na 126 podejść do egzaminu)

4. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 51,8 % (57 wyników pozytywnych na 110 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 37,5 % (57 wyników pozytywnych na 152 podejść do egzaminu)

5. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 51,3 % (40 wyników pozytywnych na 78 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 33,3 % (44 wyników pozytywnych na 132 podejść do egzaminu)

6. „SUPEROSK.PL SP. Z O.O.” – kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 46,9 % (52 wyników pozytywnych na 98 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 31,1 % (37 wyników pozytywnych na 119 podejść do egzaminu)

7. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 45,8 % (44 wyników pozytywnych na 96 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 25,0 % (33 wyników pozytywnych na 132 podejść do egzaminu)

8. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 44,5 % (53 wyników pozytywnych na 119 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 21,7 % (39 wyników pozytywnych na 180 podejść do egzaminu)

9. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności egzaminu teoretycznego= 43,2 % (35 wyników pozytywnych na 81 podejść do egzaminu)
poziom zdawalności egzaminu praktycznego= 20,6 % (22 wyników pozytywnych na 107 podejść do egzaminu)
PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2014 r.

• w I półroczu 2014 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów teoretycznych ukształtował się na poziomie: 47,7% w zakresie prawa jazdy kategorii B, natomiast średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 31,3 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres I półrocza 2014 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w okresie I półrocza 2014 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 58,2% (78 wyników pozytywnych na 134 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 42,8% (62 wyników pozytywnych na 145 podejścia do egzaminu)


2. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 44,3% (39 wyników pozytywnych na 88 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 32,4% (33 wyników pozytywnych na 102 podejścia do egzaminu)

3. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 45,0% (50 wyników pozytywnych na 111 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 29,5% (41 wyników pozytywnych na 139 podejścia do egzaminu)

4. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 48,5% (47 wyników pozytywnych na 97 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 28,8% (38 wyników pozytywnych na 132 podejścia do egzaminu)

5. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 37,7% (46 wyników pozytywnych na 122 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 27,2% (37 wyników pozytywnych na 136 podejścia do egzaminu)

6. „OES” – Tomasz Blinkiewicz: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 36,5% (54 wyników pozytywnych na 148 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 26,3% (49 wyników pozytywnych na 186 podejścia do egzaminu)

7. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 57,3% (47 wyników pozytywnych na 82 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 26,2% (45 wyników pozytywnych na 172 podejścia do egzaminu)

8. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 33,6% (42 wyników pozytywnych na 125 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 25,5% (36 wyników pozytywnych na 141 podejścia do egzaminu)

9. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 35,7% (46 wyników pozytywnych na 129 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 21,4% (40 wyników pozytywnych na 187 podejścia do egzaminu)

10. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
Poziom zdawalnościz egzaminu teoretycznego = 45,8% (33 wyników pozytywnych na 72 podejścia do egzaminu)
Poziom zdawalności z egzaminu praktycznego= 19,2% (23 wyników pozytywnych na 120 podejścia do egzaminu)
PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2013 r.

• w I półroczu 2013 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 29,7 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres I półrocza 2013 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu praktycznego w okresie I półrocza 2013 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B
poziom zdawalności = 48,4 % (187 wyników pozytywnych na 386 podejść do egzaminu)

2. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
poziom zdawalności = 40,7 % (98 wyników pozytywnych na 241 podejść do egzaminu)


3. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B
poziom zdawalności = 39,0 % (117 wyników pozytywnych na 300 podejść do egzaminu)

4. „ALFA” – Michał Misztal: kat. B
poziom zdawalności = 38,8 % (108 wyników pozytywnych na 278 podejść do egzaminu)

5. .„ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 33,8 % (93 wyniki pozytywne na 275 podejść do egzaminu)

6. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
poziom zdawalności = 32,9 % (81 wyników pozytywnych na 246 podejść do egzaminu)

7. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B
poziom zdawalności = 32,9 % (94 wyniki pozytywne na 286 podejścia do egzaminu)

8. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B
poziom zdawalności = 31,8 % (145 wyników pozytywnych na 456 podejść do egzaminu)

9. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
poziom zdawalności = 29,7 % (73 wyniki pozytywne na 246 podejść do egzaminu)

10. SPEED – Janusz Opiela: kat. B
poziom zdawalności= 29,6% (167 wyników pozytywnych na 564 podejścia do egzaminu)

11. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B
poziom zdawalności = 28,8% (68 wyników pozytywnych na 236 podejść do egzaminu)

12. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B
poziom zdawalności= 28,5 % (214 wyników pozytywnych na 752 podejść do egzaminu)

13. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B
poziom zdawalności = 28,3 % (93 wyniki pozytywne na 329 podejść do egzaminu)

14. „ZIELONY LISTEK” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 27,9 % (73 wyniki pozytywne na 262 podejść do egzaminu)

15. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
poziom zdawalności = 27,6 % (99 wyników pozytywnych na 359 podejść do egzaminu)

16. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 27,5 % (110 wyników pozytywnych na 400 podejść do egzaminu)

17. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B
poziom zdawalności = 27,0 % (57 wyniki pozytywne na 211 podejścia do egzaminu)

18. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B
poziom zdawalności = 26,7 % (78 wyników pozytywnych na 292 podejść do egzaminu)

19. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B
poziom zdawalności = 26,4% (250 wyników pozytywnych na 947 podejść do egzaminu)

20. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B
poziom zdawalności = 25,4 % (68 wyników pozytywnych na 268 podejść do egzaminu)

21. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 25,3 % (57 wyników pozytywnych na 225 podejść do egzaminu)

22. „DELTA PLUS” – Tomasz Żabicki: kat. B
poziom zdawalności = 25,3 % (67 wyników pozytywnych na 265 podejść do egzaminu)

23. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B
poziom zdawalności = 24,3 % (112 wyników pozytywnych na 461 podejść do egzaminu)

24. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B
poziom zdawalności = 23,7 % (103 wyniki pozytywne na 435 podejść do egzaminu)
PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCHUZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2012 r.

• w II półroczu 2012 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie: 26,3% w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2012 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu praktycznego w okresie II półrocza 2012 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w ośrodku szkolenia kierowców prowadzącym działalność na obszarze miasta Gdańska.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B
poziom zdawalności = 42,9% (213 wyników pozytywnych na 497 podejść do egzaminu)

2. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
poziom zdawalności = 35,0 % (118 wyników pozytywnych na 337 podejść do egzaminu)

3. GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat. B
poziom zdawalności = 34,6 % (122 wyniki pozytywne na 353 podejścia do egzaminu)

4. OBELIX – Roman Jazłowiński: kat. B
poziom zdawalności = 32,6 % (92 wyniki pozytywne na 282 podejścia do egzaminu)

5. „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B
poziom zdawalności = 32,3 % (147 wyników pozytywnych na 455 podejść do egzaminu)

6. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B
poziom zdawalności = 29,7 % (65 wyników pozytywnych na 219 podejść do egzaminu)

7. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B
poziom zdawalności = 29,3 % (80 wyniki pozytywne na 273 podejść do egzaminu)

8. „ZIELONY LISTEK” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 27,8% (63 wyniki pozytywne na 227 podejść do egzaminu)

9. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B
poziom zdawalności = 27,6% (78 wyników pozytywnych na 283 podejść do egzaminu)

10. EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B
poziom zdawalności= 26,7 % (219 wyników pozytywnych na 819 podejść do egzaminu)

11. DELTA – Marcin Stańczyk: kat. B
poziom zdawalności = 26,6 % (69 wyników pozytywnych na 259 podejść do egzaminu)

12. „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 24,5 % (71 wyników pozytywnych na 290 podejść do egzaminu)

13. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B
poziom zdawalności = 24,2% (75 wyników pozytywnych na 310 podejść do egzaminu)

14. SPEED – Janusz Opiela: kat. B
poziom zdawalności= 24,0 %(121 wyników pozytywnych na 504 podejścia do egzaminu)

15. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,4 % (96 wyników pozytywnych na 411 podejść do egzaminu)

16. OES – Tomasz Blinkiewicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,1 % (74 wyniki pozytywne na 320 podejść do egzaminu)

17. DRIFT – Piotr Jereczek: kat. B
poziom zdawalności = 23,0% (84 wyniki pozytywne na 365 podejść do egzaminu)

18. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B
poziom zdawalności = 22,2% (74 wyniki pozytywne na 333 podejść do egzaminu)

19. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B
poziom zdawalności = 21,9% (101 wyników pozytywnych na 461 podejść do egzaminu)

20. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B
poziom zdawalności = 18,4% (163 wyniki pozytywne na 887 podejść do egzaminu)

21. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B
poziom zdawalności = 17,8 % (57 wyników pozytywnych na 320 podejść do egzaminu)

22. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B
poziom zdawalności = 15,8 % (50 wyniki pozytywne na 317 podejść do egzaminu)
PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2011 r.

• w  II  półroczu 2011 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych
ukształtował się na poziomie = 25,6 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez  Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2011 r.; w  zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu w okresie II półrocza 2011 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w danym ośrodku szkolenia kierowców.

I. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych ponad  200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1.  „AS” – Radosław Dymkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 44,6 % (263 wyniki pozytywne na 590 podejść do egzaminu)

2.  MINI – Mariusz Świgoń: kat. B;
poziom zdawalności = 32,5 % (68 wyników pozytywnych na 209 podejść do egzaminu)


3.  „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B:
poziom zdawalności = 31,0 % (80 wyników pozytywnych na 258 podejść do egzaminu)

4.  GDPRAWKO – Adam Wesołowski: kat.: B;
poziom zdawalności = 30,7 % (115 wyników pozytywnych na 374 podejść do egzaminu)

5.  ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B;
poziom zdawalności = 29,9 % (69 wyników pozytywnych na 231 podejść do egzaminu)

6.  „ARTOM” – Tomasz Jerenkiewicz: kat. B;
poziom zdawalności = 29,2 % (101 wyników pozytywnych  na 346 podejść do egzaminu)

7.  DRIFT – Piotr Jereczek: kat. B;
poziom zdawalności = 27,8 % (83 wyniki pozytywne na 299 podejść do egzaminu)

8.  SPEED – Janusz Opiela: kat. B;
poziom zdawalności = 26,5 % (104 wyniki pozytywne na 392 podejścia do egzaminu)

9.  EXPERT LESZEK MIDURA: kat. B;
poziom zdawalności = 25,7 % ( 213 wyników pozytywnych na 829 podejść do egzaminu)

10. „ELKA SCHOOL” – Agnieszka i Wojciech Karewicz S.C.: kat. B;
poziom zdawalności = 24,6 % (88 wyników pozytywnych na 358 podejść do egzaminu)

• „D. ŚMIAROWSKI” – Bożena Śmiarowska: kat. B;
poziom zdawalności = 24,6 % (88 wyników pozytywnych na 358 podejść do egzaminu)

11. „ALDA” – Artur Małkowski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,9 % (62 wyniki pozytywne na 259 podejść do egzaminu)

12. „CARUSEK„ – Piotr Dąbrowski: kat. B;
poziom zdawalności = 23,2% (254 wyników pozytywnych na 1095 podejść do egzaminu)

13. „CREDO” – Janusz Lupiński: kat. B;
poziom zdawalności = 22,6 % (64 wyniki pozytywne na 283 podejść do egzaminu)

14. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B;
poziom zdawalności = 21,6 % (50 wyników pozytywnych na 232 podejść do egzaminu)

15. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B;
poziom zdawalności = 21,5 % (53 wyniki pozytywne na 246 podejść do egzaminu)

16. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B;
poziom zdawalności = 20,3 % (42 wyniki pozytywne na 207 podejść do egzaminu)

17. „POLDEK” – Dagmara Romanowicz: kat. B;
poziom zdawalności = 20,2 % (62 wyniki pozytywne na 307 podejść do egzaminu)

18. „EFEKT” – Lech Sokołowski: kat. B;
poziom zdawalności = 18,5 % (79 wyników pozytywnych na 426 podejść do egzaminu)

PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE 
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH 
PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w I półroczu 2011 r.

• w I półroczu 2011 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych ukształtował się na poziomie = 25,8 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za  okres I półrocza 2011 r.; w zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu w okresie I półrocza 2011 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w danym ośrodku szkolenia kierowców.

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do 200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. PRZYTUŁA ANDRZEJ: kat. B;
      poziom zdawalności = 33,1 % (60 wyników pozytywnych na 181 podejść do egzaminu)

2. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B;
      poziom zdawalności = 30,8 % (56 wyników pozytywnych na 182 podejścia do egzaminu)

3. „MIX” – Jacek Puzyr: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,8 % (45 wyników pozytywnych na 151 podejść do egzaminu)

4. „ZIELONY LISTEK” – Iwona Więcławska: kat. B
     poziom zdawalności = 29,7 % (35 wyników pozytywnych na 118 podejść do egzaminu)

• „MILA” – Beata Gregor: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,7 % (30 wyników pozytywnych na 101 podejść do egzaminu)

5. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 29,2 % (35 wyników pozytywnych na 120 podejść do egzaminu)

6. „BABSKA AKADEMIA JAZDY” – Marta Kubisiak: kat. B;
      poziom zdawalności = 28,7 % (37 wyników pozytywnych na 129 podejść do egzaminu)

7. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B; 
      poziom zdawalności = 28,2 % (46 wyników pozytywnych na 163 podejść do egzaminu)

8. „OLIWKA” – Robert Małek: kat. B:
      poziom zdawalności = 27,6 % (55 wyników pozytywnych na 199 podejść do egzaminu)

9. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,4 % (34 wyniki pozytywne na 124 podejść do egzaminu)

10. „ABC NAUKA JAZDY” – Grzegorz Badtke: kat. B;
      poziom zdawalności = 27,1 % (48 wyników pozytywnych na 177 podejść do egzaminu)

11. „DELTA PLUS” – Marcin Żabicki: kat. B;
     poziom zdawalności = 26,7 % (42 wyniki pozytywne na 157 podejść do egzaminu)

12. „ALB” – Andrzej Bulak: kat. B;
      poziom zdawalności = 24,8 % (43 wyniki pozytywne na 173 podejść do egzaminu)

• „POLO” – Marek Drewnowski: zakres szkolenia: kat. B;
      poziom zdawalności = 24,8 % (41 wyników pozytywnych na 165 podejść do egzaminu)

13. „MICHAŁ” – Michał Ławicki: kat. B;
     poziom zdawalności = 23,9 % (33 wyniki pozytywne na 138 podejść do egzaminu)

14. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B;
    poziom zdawalności = 23,2 % (41 wyników pozytywnych na 177 podejść do egzaminu)

15. WYŻSZA SZKOŁA JAZDY – Tomasz Arusewicz: kat. B;
      poziom zdawalności = 22,4 % (28 wyników pozytywnych na 125 podejść do egzaminu)

16. „EXPRESS” – Andrzej Czubek: kat. B;
      poziom zdawalności = 21,7 % (36 wyników pozytywnych na 166 podejść do egzaminu)

17. „OŚWIATA – LINGWISTA” Sp. z o.o.: kat. B;
      poziom zdawalności = 20,4 % (28 wyników pozytywnych na 137 podejść do egzaminu)

18. „ROBIN” – Robert Bojanowski: kat. B;
      poziom zdawalności = 19,0 % ( 23 wyniki pozytywne na 121 podejść do egzaminu)

19. „SORRISO” – Rafał Grządziel: kat. B;
      poziom zdawalności = 17,2 % (22 wyniki pozytywne na 128 podejść do egzaminu)

20. „SZOFER” – Jerzy Pilarski: kat. B;
      poziom zdawalności = 15,6 % (19 wyników pozytywnych na 122 podejść do egzaminu)
PREZENTACJA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
W UKŁADZIE
WYNIKÓW STATYSTYCZNYCH Z EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
PRAKTYCZNYCH


UZYSKANYCH PRZEZ KADYDATÓW NA KIEROWCÓW w II półroczu 2010 r.

• w  II  półroczu 2011 r. średni statystyczny poziom zdawalności egzaminów praktycznych
ukształtował się na poziomie = 27,2 % w zakresie prawa jazdy kategorii B

• zestawienie opracowano na podstawie statystyki zdawalności egzaminów państwowych przekazanej przez  Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za okres II półrocza 2010 r.; w  zestawieniu podano wszystkie próby zdania egzaminu w okresie II półrocza 2011 r. przez kandydata na kierowcę wyszkolonego w danym ośrodku szkolenia kierowców.

II. Ośrodki Szkolenia Kierowców – z liczbą egzaminów praktycznych od 101 do  200 - w układzie według statystycznego poziomu zdawalności egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B

1. MINI – Mariusz Świgoń: kat. B
poziom zdawalności = 37,8 % (45 wyników pozytywnych na 119 podejść do egzaminu)


2. ELITE – Artur Olszewski, Michał Błoch: kat. B
poziom zdawalności = 37,4% (71 wyników pozytywnych na 190 podejść do egzaminu)

3. „ŁOZY” – Stanisław Chrzustek: kat. B
poziom zdawalności = 35,5 % (70 wyniki pozytywne na 197 podejścia do egzaminu)

4. „PABLO” – Paweł Chrzustek: kat. B
poziom zdawalności = 34,8 % (48 wyniki pozytywne na 138 podejścia do egzaminu)

5. „ZIELONY LISTEK” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 34,7% (50 wyniki pozytywne na 144 podejść do egzaminu)

6. „VEKTRA” – Dariusz Tarnowski: kat. B
poziom zdawalności = 33,1% (47 wyniki pozytywne na 142 podejść do egzaminu)

7. „MIX” – Jacek Pazyr: kat. B
poziom zdawalności = 32,7% (56 wyniki pozytywne na 171 podejść do egzaminu)

8. „PLAN B” – Sebastian Bernatek: kat. B
poziom zdawalności = 32,4% (34 wyniki pozytywne na 105 podejść do egzaminu)

9. „OKEY” – Iwona Czapiewska: kat. B
poziom zdawalności = 32,1% (36 wyniki pozytywne na 112 podejść do egzaminu)

10. „ZAWIERZENIEC MARCIN” – Żaneta Materna: kat. B
poziom zdawalności = 26,6% (29 wyniki pozytywne na 109 podejść do egzaminu)

11. „MIRAFIORI” – Michał Zniczuk: kat. B
poziom zdawalności = 26,1% (30 wyniki pozytywne na 115 podejść do egzaminu)

12. „PARTNER” – Krzysztof Kupczyk: kat. B
poziom zdawalności = 25,0% (26 wyniki pozytywne na 104 podejść do egzaminu)

13. „RELAX” – Andrzej Śniegaruk: kat. B
poziom zdawalności = 24,8% (32 wyniki pozytywne na 129 podejść do egzaminu)

14. „ALEX” – Alicja Preis: kat. B
poziom zdawalności = 24,7% (40 wyniki pozytywne na 162 podejść do egzaminu)

15. „PIRACI” – Marcin Dyczkowski: kat. B
poziom zdawalności = 24,5% (25 wyniki pozytywne na 102 podejść do egzaminu)

16. „Start” – Andrzej Klimek: kat. B
poziom zdawalności = 24,4% (29 wyniki pozytywne na 119 podejść do egzaminu)

17. „MILA” – Beata Gregor: kat. B
poziom zdawalności = 24,3% (28 wyniki pozytywne na 115 podejść do egzaminu)

18. „OŚWIATA-LINGWISTA” – Sp. z o.o.: kat. B
poziom zdawalności = 23,4% (30 wyniki pozytywne na 128 podejść do egzaminu)

19. „MOTOBIT” – Jacek Romanowicz: kat. B
poziom zdawalności = 23,2% (46 wyniki pozytywne na 198 podejść do egzaminu)

20. „POLMOZBYT” – Władysława Najmowska: kat. B
poziom zdawalności = 19,7% (25 wyniki pozytywne na 127 podejść do egzaminu)

21. „SZOFER” – Jerzy Pilarski: kat. B
poziom zdawalności = 19,3% (23 wyniki pozytywne na 119 podejść do egzaminu)

22. „POLO” – Marek Drewnowski: kat. B
poziom zdawalności = 15,8% (27 wyniki pozytywne na 171 podejść do egzaminu)