Kategoria B Kategoria B (automat) Kategoria A

Pilne! Zmiany przepisów!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowych przepisów postanowiliśmy przybliżyć Wam wszystkie nadchodzące zmiany.

 

1. Każdy, kto odbierze prawo jazdy, będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu.

 2. W jego trakcie, młody kierowca będzie zobowiązany zaliczyć między czwartym a ósmym miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Oczywiście zapłaci za to z własnej kieszeni!

3. W trakcie pierwszych 8 miesięcy świeżo upieczony kierowca będzie musiał zadbać o odpowiednie oznaczenie kierowanego pojazdu. Naklejka przedstawiająca zielony listek klonu na białym tle powinna znajdować się w widocznym miejscu z tyłu i przodu auta.

4. Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego kierowcy będą musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości: - 50 km/h w obszarze zabudowanym (całą dobę) - 80 km/h poza obszarem zabudowanym (aktualna maksymalna prędkość to 100km/h) - 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na tych drogach aktualnie wynoszą odpowiednio 140km/h i 120km/h).

5. Także przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania prawa jazdy, nie będzie można pracować jako kierowca ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

6. Jeśli podczas dwuletniego okresu próbnego kierowca popełni trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

7. Jeżeli w trakcie okresu próbnego kierowca popełni dwa wykroczenia drogowe starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata. Dodatkową karą będzie w takim przypadku skierowanie na badania psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Nowe przepisy będą dotyczyć również aktualnych kierowców, a mianowicie zmienią się procedury dotyczące zbijania punktów. 

Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Taki sam, na który będą kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego. Na odbycie kursu będzie się miało miesiąc. Jeżeli w tym czasie się go nie ukończy, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Od momentu skierowania na wspomniane szkolenie kierowca będzie pod kontrolą przez następne 5 lat. Jeżeli w tym okresie ponownie przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, straci prawo jazdy.

 

Nowe przepisy zmieniające prawo jazdy są już gotowe, jednak na wprowadzenie zmian i wejście w życie tzw. okresu próbnego będzie trzeba jeszcze poczekać. Powodem jest opóźnienie dotyczące wdrożenia systemu CEPiK 2.0. Póki co Ministerstwo Cyfryzacji nie podaje dokładnej daty, kiedy nowe regulacje będą stosowane. Wiemy jednak że zmiany przepisów wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

 

Jak widać, korzyści płynących z odebrania dokumentu prawa jazdy przed zmianami jest bardzo dużo!